Internet od O2 již od 353 Kč s DPH! Kvalitní připojení bez omezení. Další služby můžete získat za zvýhodněnou cenu!

Jak měření probíhá?

Na měřáku rychlosti internetu DSL.cz měříme rychlost stahování dat (download) a rychlost odesílání dat (upload). Princip měření rychlosti spočívá v odesílání dat mezi serverem DSL.cz a vaším počítačem a měření času jejich přenesení. Tím postupně zijšťujeme skutečnou aktuální rychlost vaší internetové přípojky.

Zveřejňování výsledků

Celkové výsledky zveřejňujeme vždy na počátku měsíce za měsíc předcházející v sekci Rychlosti internetu. Údaj vychází z naměřených hodnot na měřáku rychlosti DSL, na kterém identifikujeme výsledky nejvýznamnějších poskytovatelů. Měření vyhodnocujeme tak, aby se minimalizovala možnost manipulace ze strany jakýchkoliv subjektů. K tomu mimo jiné slouží kontrola rozsahů IP adres konkrétních poskytovatelů a započítávání pouze jedné průměrné hodnoty měření za den z jedné IP adresy.

Slovník pojmů

Router

Síťové zařízení pracující na třetí vrstvě modelu OSI. Pro příchozí datové pakety dokáže díky znalosti topologie celé sítě najít nejvhodnější další cestu.

ISDN

Integrated Services Digital Network (Digitální síť integrovaných služeb) - digitální linka, která je určena pro přenos hlasu, datových a obrazových informací.

Nejdelší odezva

PC(síťová karta) vyšle datagram(paket) protistraně a měří dobu odezvy (zpoždění). V tomto případě čas nejpomalejšího paketu.

Rychlosti mobilního internetu